Skip to content
 

► ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS nuo 2017 m. gegužės 1 dienos

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 3 dalimi, AB „Jonavos šilumos tinklai“ informuoja, kad, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. 1 TS – 40 nustatytomis šilumos kainos dedamosiomis, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas, apskaičiuotos šilumos ir karšto vandens kainos.

Šilumos ir karšto vandens kainos perskaičiuojamos kas mėnesį, priklausomai nuo kuro technologijai kainų.

Lentelėje nurodyti šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai, galutinės šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2017 m. gegužės 1 d. 

Eil. Nr. Kainos pavadinimas Kainos (be PVM) 
1. Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji 1,94 euro ct/kWh
2. Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji 0,66 euro ct/kWh
3. Šilumos, patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų   įvadų, kainos kintamoji dedamoji 2,60 euro ct/kWh
4. Nepadengtos sąnaudos kurui, susidariusios dėl kuro faktinių bei nustatant šilumos kainas įvertintų kainų skirtumo 0,00 euro ct/kWh
5. Šilumos, patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų   įvadų vienanarė kaina 4,58 euro ct/kWh
6. Šilumos pardavimo kaina pasirinktinai:
6.1. -už suvartotą šilumos kiekį 0,15 euro ct/kWh
6.2. -pardavimo kaina gyventojams,per mėnesį vienam vartotojui (butui) 1,04 Eur
6.3. -pardavimo kaina kitiems vartotojams, per mėnesį vienam vartotojui (butui) 13,85 Eur
7. Galutinė vienanarė   šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (be PVM) 4,73 euro ct/kWh
8. Karšto vandens   kaina (be PVM) vartotojams daugiabučiuose namuose 4,45 Eur/m3
9. Karšto vandens   kaina (be PVM) kitiems vartotojams 4,03 Eur/m3

Skaičiuojant šilumos kainas taikyta gamtinių dujų kaina – 34,55 Eur/MWh(be PVM), medienos kilmės biokuro kaina – 149,14 Eur/tne. Gamtinių dujų kaina, lyginant su praėjusio mėnesio kaina, nesikeitė, medienos kilmės biokuro kaina 0,04 Eur/tne  (+0,03 proc.) aukštesnė, lyginant su kuro kaina, kuri įvertinta praėjusio mėnesio šilumos energijos kainoje. Į šilumos kainą neįskaičiuojama kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji, kuri buvo nustatyta 12-os mėnesių laikotarpiui iki 2017 m. kovo 31 d.

Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, karštam vandeniui, suvartotam gyventojų poreikiams, taikomas lengvatinis 9 proc. pridėtinės vertės mokestis (PVM), šilumos energijai, tiekiamai kitiems vartotojams (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms) – standartinis 21 proc. PVM.

2017 m. gegužės mėn. vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina gyventojams – 5,16 ct/kWh su 9 proc. PVM. Praėjusio mėnesio šilumos kaina – 5,14 ct/kWh su PVM. Šilumos energijos 1 kWh kaina, lyginant su praėjusio mėnesio kaina, didėja 0,02 ct/kWh arba +0,4 proc.