Skip to content
 

► ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS nuo 2018 m. spalio 1 dienos

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 3 dalimi, AB „Jonavos šilumos tinklai“ informuoja, kad, vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr.O3E-253 nustatytomis šilumos kainos dedamosiomis, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas, apskaičiuotos šilumos ir karšto vandens kainos.

Šilumos ir karšto vandens kainos perskaičiuojamos kas mėnesį, priklausomai nuo kuro technologijai kainų.

Lentelėje nurodyti šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai, galutinės šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. spalio 1 d. 

Eil. Nr. Kainos pavadinimas Kainos (be PVM) 
1. Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji 2,32 euro ct/kWh
2. Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji 0,72 euro ct/kWh
3. Šilumos, patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų   įvadų, kainos kintamoji dedamoji 3,04 euro ct/kWh
4. Nepadengtos sąnaudos kurui, susidariusios dėl kuro faktinių bei nustatant šilumos kainas įvertintų kainų skirtumo 0,00 euro ct/kWh
5. Šilumos, patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų   įvadų vienanarė kaina 4,90 euro ct/kWh
6. Šilumos pardavimo kaina pasirinktinai:
6.1. -už suvartotą šilumos kiekį 0,15 euro ct/kWh
6.2. -pardavimo kaina gyventojams,per mėnesį vienam vartotojui (butui) 1,00 Eur
6.3. -pardavimo kaina kitiems vartotojams, per mėnesį vienam vartotojui (butui) 13,46 Eur
7. Galutinė vienanarė   šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (be PVM) 5,05 euro ct/kWh
8. Karšto vandens   kaina (be PVM) vartotojams daugiabučiuose namuose 4,63 Eur/m3
9. Karšto vandens   kaina (be PVM) kitiems vartotojams 4,19 Eur/m3

Apskaičiuota šilumos vienanarė kaina 5,05 ct/kWh (be PVM), lyginant su praėjusį mėnesį galiojusia šilumos kaina, didėja 0,27 ct/kWh arba +5,6 proc.

Skaičiuojant šilumos kainas taikyta gamtinių dujų kaina – 39,29 Eur/MWh(be PVM), medienos kilmės biokuro kaina – 187,98 Eur/tne. Medienos kilmės biokuro kaina 33,28 Eur/tne  (+21,5 proc.) aukštesnė, lyginant su kuro kaina, kuri įvertinta praėjusio mėnesio šilumos energijos kainoje, gamtinių dujų kaina – nesikeitė.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. neribotam laikui pratęstas lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti. Kitų vartotojų (ne gyventojų) suvartotai šilumos energijai taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas