Skip to content
 

► ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS nuo 2019 m. birželio 1 dienos

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 3 dalimi, AB „Jonavos šilumos tinklai“ informuoja, kad, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 1TS-197 nustatytomis šilumos kainos dedamosiomis, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas, apskaičiuotos šilumos ir karšto vandens kainos.

Šilumos ir karšto vandens kainos perskaičiuojamos kas mėnesį, priklausomai nuo kuro technologijai kainų.

Lentelėje nurodyti šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai, galutinės šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. birželio 1 d.

Eil. Nr. Kainos pavadinimas Kainos (be PVM) 
1. Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji 1,76 euro ct/kWh
2. Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji 0,90 euro ct/kWh
3. Šilumos, patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų   įvadų, kainos kintamoji dedamoji 2,66 euro ct/kWh
4. Papildoma kuro sąnaudų neatitikimo dedamoji, susidariusi dėl kuro faktinių bei nustatant šilumos kainas įvertintų kainų skirtumo 0,06 euro ct/kWh
5. Šilumos, patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų   įvadų vienanarė kaina 4,67 euro ct/kWh
6. Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:
6.1. -už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę 0,11 euro ct/kWh
6.2. -mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis 0,72 Eur/mėn.
6.3. arba mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis 0,83 Eur/mėn./kW
7. Galutinė vienanarė   šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį (be PVM) 4,78 euro ct/kWh
8. Karšto vandens   kaina (be PVM) vartotojams daugiabučiuose namuose 4,31 Eur/m3
9. Karšto vandens   kaina (be PVM) kitiems vartotojams 4,19 Eur/m3

Apskaičiuota šilumos vienanarė kaina 4,78 ct/kWh (be PVM), lyginant su praėjusį mėnesį galiojusia šilumos kaina, mažėja 0,58 ct/kWh arba -10,8 proc.

Skaičiuojant šilumos kainas taikyta gamtinių dujų kaina – 38,77 Eur/MWh(be PVM), medienos kilmės biokuro kaina – 144,81 Eur/tne. Medienos kilmės biokuro kaina 67,68 Eur/tne  (-31,8 proc.) žemesnė, lyginant su kuro kaina, kuri įvertinta praėjusio mėnesio šilumos energijos kainoje, gamtinių dujų kaina, įsk. dujų perdavimo ir skirstymo kaštus, žemesnė -5,6 proc.

Karšto vandens kaina vartotojams sumažėjo -6,5 proc. arba 0,30 Eur už kub. metrą vandens.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. neribotam laikui pratęstas lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti. Kitų vartotojų (ne gyventojų) suvartotai šilumos energijai taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas.