Skip to content

Kiti veiklos rodikliai

DUOMENYS APIE   PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIŽIŪRĖTOJO (EKSPLOATUOTOJO)   VEIKLĄ

2018 m. I-II ketv.

Eil. Nr. Straipsnio   pavadinimas Pastatų sistemų priežiūros veikla 
Tūkst. Eur
1. SĄNAUDOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 252,2
1.1. Sąnaudos darbui apmokėti 79,1
1.2. Įmokos sveikatos ir   socialiniam draudimui 24,5
1.3. Materialinės ir joms   prilygintos sąnaudos 53,5
1.4. Ilgalaikio turto   nusidėvėjimas ir amortizacija 33,1
1.5. Ilgalaikio turto remonto   sąnaudos 49,0
1.6. Mokesčiai 0
1.7. Veiklos sąnaudos,   priskirtos sistemų priežiūros veiklai 13,0
2. PAJAMOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 226,7
3. VEIKLOS REZULTATAS -25,5

2017 m.

Eil. Nr. Straipsnio   pavadinimas Pastatų sistemų priežiūros veikla 
Tūkst. Eur
1. SĄNAUDOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 513,7
1.1. Sąnaudos darbui apmokėti 166,9
1.2. Įmokos sveikatos ir   socialiniam draudimui 51,7
1.3. Materialinės ir joms   prilygintos sąnaudos 105,9
1.4. Ilgalaikio turto   nusidėvėjimas ir amortizacija 69,9
1.5. Ilgalaikio turto remonto   sąnaudos 87,6
1.6. Mokesčiai 3,9
1.7. Veiklos sąnaudos,   priskirtos sistemų priežiūros veiklai 27,8
2. PAJAMOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 439,1
3. VEIKLOS REZULTATAS -74,6

2016 m. 

Eil. Nr. Straipsnio   pavadinimas Pastatų sistemų priežiūros veikla 
Tūkst. Eur
1. SĄNAUDOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 449,7
1.1. Sąnaudos darbui apmokėti 150,5
1.2. Įmokos sveikatos ir   socialiniam draudimui 46,7
1.3. Materialinės ir joms   prilygintos sąnaudos 103,1
1.4. Ilgalaikio turto   nusidėvėjimas ir amortizacija 66,8
1.5. Ilgalaikio turto remonto   sąnaudos 60,8
1.6. Mokesčiai 0,0
1.7. Veiklos sąnaudos,   priskirtos sistemų priežiūros veiklai 21,8
2. PAJAMOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 432,9
3. VEIKLOS REZULTATAS -16,8

2015 m.  

Eil. Nr. Straipsnio   pavadinimas Pastatų sistemų priežiūros veikla 
Tūkst. Eur
1. SĄNAUDOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 466,0
1.1. Sąnaudos darbui apmokėti 148,2
1.2. Įmokos sveikatos ir   socialiniam draudimui 45,7
1.3. Materialinės ir joms   prilygintos sąnaudos 118,4
1.4. Ilgalaikio turto   nusidėvėjimas ir amortizacija 62,0
1.5. Ilgalaikio turto remonto   sąnaudos 69,4
1.6. Mokesčiai 0,0
1.7. Veiklos sąnaudos,   priskirtos sistemų priežiūros veiklai 22,3
2. PAJAMOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 436,5
3. VEIKLOS REZULTATAS -29,5

2014 m.

Eil. Nr. Straipsnio   pavadinimas Pastatų sistemų priežiūros veikla 
Tūkst. Lt Tūkst. Eur
1. SĄNAUDOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 1451,5 420,4
1.1. Sąnaudos darbui apmokėti 478,6 138,6
1.2. Įmokos sveikatos ir   socialiniam draudimui 148,8 43,1
1.3. Materialinės ir joms   prilygintos sąnaudos 437,5 126,7
1.4. Ilgalaikio turto   nusidėvėjimas ir amortizacija 104,5 30,3
1.5. Ilgalaikio turto remonto   sąnaudos 229,3 66,4
1.6. Mokesčiai 0,0 0,0
1.7. Veiklos sąnaudos,   priskirtos sistemų priežiūros veiklai 52,8 15,3
2. PAJAMOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 1472,7 426,5
3. VEIKLOS REZULTATAS 21,2 6,1

2013 m.

Eil. Nr. Straipsnio   pavadinimas Mato vnt. Pastatų sistemų   priežiūros veikla
1. SĄNAUDOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ tūkst. Lt 1115,1
1.1. Sąnaudos darbui apmokėti tūkst. Lt 425,3
1.2. Įmokos sveikatos ir   socialiniam draudimui tūkst. Lt 132,1
1.3. Materialinės ir joms   prilygintos sąnaudos tūkst. Lt 345,0
1.4. Ilgalaikio turto   nusidėvėjimas ir amortizacija tūkst. Lt 22,3
1.5. Ilgalaikio turto remonto   sąnaudos tūkst. Lt 27,2
1.6. Mokesčiai tūkst. Lt 0,0
1.7. Veiklos sąnaudos,   priskirtos sistemų priežiūros veiklai tūkst. Lt 163,2
2. PAJAMOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ tūkst. Lt 1440,9
3. VEIKLOS REZULTATAS tūkst. Lt 325,8

2012 m.

Eil. Nr. Straipsnio   pavadinimas Mato vnt. Pastatų sistemų   priežiūros veikla
1. SĄNAUDOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ tūkst. Lt 1000,2
1.1. Sąnaudos darbui apmokėti tūkst. Lt 391,6
1.2. Įmokos sveikatos ir   socialiniam draudimui tūkst. Lt 122,0
1.3. Materialinės ir joms   prilygintos sąnaudos tūkst. Lt 309,4
1.4. Ilgalaikio turto   nusidėvėjimas ir amortizacija tūkst. Lt 20,0
1.5. Ilgalaikio turto remonto   sąnaudos tūkst. Lt 12,6
1.6. Mokesčiai tūkst. Lt 0,0
1.7. Veiklos sąnaudos,   priskirtos sistemų priežiūros veiklai tūkst. Lt 144,6
2. PAJAMOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ tūkst. Lt 1454,6
3. VEIKLOS REZULTATAS tūkst. Lt 454,4

Sudarė: ekonomistė Rima Vaitelė