Mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės

Informacija apie viešuosius pirkimus pateikta žemiau esančiuose prieduose.

Priedai