Skip to content

 

Artėjant 2016/2017 metų šildymo sezonui primename, kad prieš kiekvieno šildymo sezono pradžią Pastatų savininkų bendrijos, Daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius ir kiti juridiniai asmenys, besinaudojantys centralizuoto šilumos tiekimo paslauga, privalo atlikti teisės aktuose nurodytus pastatų vidaus sistemų paruošiamuosius darbus, t.y. ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos pasirašyti Pastato šilumos įrenginių parengties naujam šildymo sezonui aktą ir jo kopiją ne vėliau nei per 5 darbo dienas pateikti AB „Jonavos šilumos tinklams“.