Skip to content

Sutarčių sudarymas

Sutartys su buitiniais vartotojais

Buitiniai šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojai, t.y. butų savininkai (nuomininkai) – fiziniai asmenys, daugiabučiuose namuose, naudojantys ir perkantys šilumą ir (ar) karštą vandenį savo buities reikmėms. Su buto savininku ar nuomininku siūlome sudaryti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį ir karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį. 

Sutartį keisti reikia:

 • pasikeitus patalpų savininkui,  nuomininkui arba buto duomenims;
 • kai teismo sprendimu padalijamas butas.

Sutarties su buitiniu šilumos vartotoju  sudarymui reikalingi dokumentai

Buto savininkui:

 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • paskutinė sąskaita už buto šildymą ir karštą vandenį;
 • buto inventorinė arba namų knygos;
 • pažyma apie Nekilnojamo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos ar jos kopija.

Buto nuomininkui:

 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • paskutinė sąskaita už buto šildymą ir karštą vandenį;
 • rajono savivaldybės sprendimo kopija apie suteiktą plotą.

Įmonei:

 • prašymas sudaryti sutartį, nurodant banko rekvizitus;
 • įmonės registravimo pažymėjimas;
 • pirkimo-pardavimo sutartis arba pažyma iš VĮ “Registrų centras”;
 • patalpų šiluminės dalies projektas;
 • karšto vandens skaitiklių pridavimo aktas.

Negyvenamų patalpų savininkui (nuomininkui) :

 • prašymas sudaryti sutartį;
 • pirkimo-pardavimo sutartis arba pažyma iš VĮ “Registrų centras”;
 • patalpų nuomos (panaudos) sutartis (kai patalpos nuomojamos);
 • karšto vandens skaitiklio kontrolinio patikrinimo aktas.