Skip to content

Darbuotojai

           

 

2018 metų pradžioje bendrovėje dirbo 83 darbuotojai.

Darbininkai sudaro 69 proc. visų dirbančiųjų, vadovai ir specialistai – 31 proc.

Per 2017 metus atleista 8 darbuotojų, priimti 4.

Apie 43 proc. darbuotojų įmonėje dirba ilgiau kaip 10 metų.

24 proc. visų dirbančiųjų sudaro moterys, 76 proc. – vyrai.

Vidutinis dirbančiųjų amžius 52,1 metai.

Įmonės darbuotojai – aukštos kvalifikacijos specialistai.

issilavinimas2018

Bendrovės veikloje svarbus profesinis tobulėjimas, nuolatinis žinių atnaujinimas. 2017 metais apie 40 darbo dienų darbuotojai dalyvavo seminaruose, konferencijose, mokymuose, atestacijose ir pan.

Bendrovėje veikia profesinė sąjunga. Bendrovės administracija ir profesinės sąjungos atstovai glaudžiai bendradarbiauja, spręsdami aktualius darbuotojams saugos ir sveikatos, darbo apmokėjimo, socialinius bei kitus klausimus. Bendrovėje galioja Kolektyvinė sutartis, kurioje įtvirtinti darbdavio, darbuotojų bei profesinės sąjungos įsipareigojimai, darbo organizavimo aspektai, saugos ir sveikatos nuostatos, socialinės garantijos, darbo užmokesčio sistema.

Bendrovė, siekdama būti atvira visuomenei, pati dalyvauja ir skatina jaunąją kartą įtraukti į bendrovės organizuojamas iniciatyvas.

Dėl didelio dėmesio prevencinėms priemonėms nelaimingų atsitikimų ir traumų darbe pavyksta išvengti.