Skip to content

Darbuotojai

           

 

2019 metų pradžioje bendrovėje dirbo 82 darbuotojai.

Darbininkai sudaro 71 proc. visų dirbančiųjų, vadovai ir specialistai – 29 proc.

Per 2018 metus atleisti 6 darbuotojai, priimti 5.

Apie 62 proc. darbuotojų įmonėje dirba ilgiau kaip 10 metų.

24 proc. visų dirbančiųjų sudaro moterys, 76 proc. – vyrai.

Vidutinis dirbančiųjų amžius 52,4 metai.

Įmonės darbuotojai – aukštos kvalifikacijos specialistai.

darbuotojai 2019

 

Bendrovėje veikia profesinė sąjunga. Bendrovės administracija ir profesinės sąjungos atstovai glaudžiai bendradarbiauja, spręsdami aktualius darbuotojams saugos ir sveikatos, darbo apmokėjimo, socialinius bei kitus klausimus. Bendrovėje galioja Kolektyvinė sutartis, kurioje įtvirtinti darbdavio, darbuotojų bei profesinės sąjungos įsipareigojimai, darbo organizavimo aspektai, saugos ir sveikatos nuostatos, socialinės garantijos.

Bendrovė, siekdama būti atvira visuomenei, pati dalyvauja ir skatina jaunąją kartą įsitraukti į bendrovės organizuojamas iniciatyvas.

Bendrovės veikloje svarbus profesinis tobulėjimas, nuolatinis žinių atnaujinimas. Darbuotojai nuolat dalyvauja seminaruose, konferencijose, mokymuose, atestacijose ir pan.

Bendrovėje skiriamas didelis dėmesys prevencinėms priemonėms siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir traumų darbe.