Skip to content

Darbuotojai

           

 

2017 metų pradžioje bendrovėje dirbo 88 darbuotojai.

 

Darbininkai sudaro 67,1 proc. visų dirbančiųjų, vadovai ir specialistai – 32,9 proc.

 

Per 2016 metus atleista 10 darbuotojų, priimti 5.

Apie 60 proc. darbuotojų įmonėje dirba ilgiau kaip 10 metų.
stazas2017

23,9 proc. visų dirbančiųjų sudaro moterys, 76,1 proc. – vyrai.

Vidutinis dirbančiųjų amžius 52,4 metai.

Įmonės darbuotojai – aukštos kvalifikacijos specialistai.

 

 

 

issilavinimas2017

 Įmonės veikloje svarbus profesinis tobulėjimas, nuolatinis žinių atnaujinimas. 2016 metais 32 darbo dienas darbuotojai dalyvavo seminaruose, konferencijose, mokymuose, atestacijose ir pan.

Bendrovėje veikia profesinė sąjunga. Bendrovės administracija ir profesinės sąjungos atstovai glaudžiai bendradarbiauja, spręsdami aktualius darbuotojams saugos ir sveikatos, darbo apmokėjimo, socialinius bei kitus klausimus. 2016 m. vasario 27 d. pasirašyta bendrovės kolektyvinė sutartis, kurioje įtvirtinti darbdavio, darbuotojų bei profesinės sąjungos įsipareigojimai, darbuotojų organizavimo aspektai, saugos ir sveikatos nuostatos, socialinės garantijos, darbo užmokesčio sistema. Kolektyvinė sutartis galioja dvejus metus.

 Dėl didelio dėmesio prevencinėms priemonėms nelaimingų atsitikimų ir traumų darbe pavyksta išvengti.