Skip to content

AKCININKAI IR VADOVYBĖ

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ akcijos ir akcininkai:

Bendrovės įstatinio kapitalo vertė – 7 815 042 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 2 694 842 (du milijonai šeši šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt dvi) 2,90 eurų nominalios vertės paprastąsias vardines akcijas.

Pagrindinis akcininkas -Jonavos rajono savivaldybė, kuriai priklauso 100 proc. bendrovės akcijų.

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ direktorius:

Jonas Kaminskas CV