Skip to content

AKCININKAI IR VADOVYBĖ

 

AB „Jonavos šilumos tinklai“ akcininkai:

Jonavos rajono savivaldybė 100 proc.

AB „Jonavos šilumos tinklai“ stebėtojų taryba:

2015-04-15 Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-0093 ir 2015-04-21 Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B-0584 ketverių metų laikotarpiui išrinkta stebėtojų taryba šios sudėties:

  • VAIVA DUBRINDIENĖ – AB „Jonavos šilumos tinklai“ abonentinės tarnybos viršininkė.
  • JUOZAS JOKIMAS – rajono savivaldybės tarybos narys.
  • BRONISLOVAS LIUTKUS – rajono savivaldybės tarybos narys.
  • VIJOLĖ ŠADAUSKIENĖ – rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja. (2017-02-09 rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-27 ir 2017-02-13 rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13B-290)
  • ALFONSAS MEŠKAUSKAS – rajono savivaldybės tarybos narys.

AB „Jonavos šilumos tinklai“ direktorius:

Alfredas Sadzevičius CV