Skip to content

ENERGIJOS TAUPYMAS

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir AB „Jonavos šilumos tinklai“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis ir energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. Rugpjūčio 25 d. įsakymu nr. 1-221 „Dėl energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pasirašė Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą.

Šiuo susitarimu AB „Jonavos šilumos tinklai“ tiesiogiai ar per kitus asmenis, įgyvendindamas energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones, įsipareigoja 2017-2020 metų laikotarpiu šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais: skelbti informaciją interneto svetainėje, spaudoje ir spaudiniuose, informuoti ir konsultuoti vartotojus. 

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija pristato video Atmintinę šilumos energijos vartotojams. Informacinis filmukas supažindins su pagrindinėmis šilumos vartotojo teisėmis, pateiks praktinių patarimų ir šilumos taupymo receptų.  Projektas finansuojamas Europos Komisijos bei LR Biudžeto lėšomis. 

Šilumos vartotojo vadovas

Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos šilumos tiekimo sektoriuje

Galimybės taupyti šilumą daugiabučiuose namuose

Energiją taupyti verta

Naujausia informacija apie renovaciją pateikiama interneto svetainėje

Kaip taupyti šilumą bute? Daugiau informacijos: http://www.taupykimesiluma.lt

Dėl papildomos informacijos apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones rekomenduojame kreiptis į:

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Vito Gerulaičio g. 1, 08200, Vilnius
tel. (8 5) 266 7025
faksas (8 5) 235 6044
info@lsta.lt
www.lsta.lt

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Gedimino pr. 38,  01104 Vilnius
tel.  8 706 6 4715
faksas 8 706 64820
info@enmin.lt
http://www.enmin.lt/lt/

Lietuvos Respublikos energetikos agentūra
Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius
tel. 8 706 64923
faksas 8 706 64876
eainfo@ena.lt
www.ena.lt

VšĮ Busto energijos taupymo agentūra
Švitrigailos g. 11B, 03228 Vilnius
tel. (8 5) 2705455
nemokama tel. linija 8 800 20012
info@betalt.lt
www.betalt.lt

Lietuvos energetikos institutas 
Breslaujos g. 3, 44403 Kaunas
tel. (8 37) 401801
Faksas (8 37) 351271
rastine@lei.lt
www.lei.lt