Skip to content

Šildymo ir K.V. sistemų priežiūros tarifai

Jonavos rajono savivaldybės taryba 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1 TS -387 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifų ir daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) išlaidų apskaitos tvarkos patvirtinimo“ nustatė daugiabučių namų sistemų priežiūros tarifus už būsto bendrojo (naudingojo) ploto kvadratinį metrą per mėnesį dviems pastatų grupėms:

– daugiabučiams namams, kurių bendras plotas nuo 2001 iki 3000 kv.m, šildymo ir karšto vandens sistemų amžius po įrengimo arba atnaujinimo eksploatuojamos 10-20 metų ir  kuriuose įrengta priklausoma šildymo sistema – 0,182 Lt/m2 (0,053 Eur/m2) per mėnesį be PVM;

– daugiabučiams namams, kurių bendras plotas nuo 2001 iki 3000 kv.m, šildymo ir karšto vandens sistemų amžius po įrengimo arba atnaujinimo eksploatuojamos 10-20 metų ir  kuriuose įrengta nepriklausoma šildymo sistema – 0,187 Lt/m2 (0,054 Eur/m2) per mėnesį be PVM.

Jonavos mieste daugiausia yra daugiabučių gyvenamųjų namų su priklausoma elevatorine, dvivamzde šilumos tiekimo sistema, karštas vanduo ruošiamas greito veikimo individualiuose šilumokaičiuose.

Nepriklausoma šildymo sistema įrengta 18 – je Ruklos miestelio daugiabučių namų ir 14 – je Jonavos miesto daugiabučių.

Daugiausia daugiabučių namų, kurių b.n. plotas 2001 – 3000 m2, namų šildymo ir karšto vandens sistemų amžius  20 – 30 metų.

Konkretaus daugiabučio namo sistemų priežiūros tarifas bus nustatomas, atsižvelgiant į pastato plotą bei šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo laiką, taikant patvirtintus diferencijavimo koeficientus.

Žemiau lentelėje pateikiami diferencijuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifai, kurie bus taikomi, apskaičiuojant mokėjimus už techninę priežiūrą.

1 lentelė

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) TARIFAI  UŽ BENDROJO (NAUDINGOJO) PLOTO KVADRATINĮ METRĄ PER MĖNESĮ (BE PVM) PAGAL ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ TIPUS, PASTATO PLOTĄ IR PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS EKSPLOATAVIMO LAIKĄ

Pastato bendrasis plotas (kv. m)

Koeficiento k1 reikšmės

Šildymo ir / ar karšto vanends sistemų eksploatavimo   laikas po įrengimo ar renovavimo (metais)

Koeficiento k2 reikšmės

Tarifas be PVM

Kai name įrengta priklausoma šildymo   sistema su vienlaipsniu arba dvilaipsniu karšto vandens šildytuvu ir karšto   vandens cirkuliacija

Kai name įrengta nepriklausoma šildymo   sistema su vienlaipsniu arba dvilaipsniu karšto vandens šildytuvu ir karšto   vandens cirkuliacija

Lt/m2 per mėn.

Eur/m2 per mėn.

Lt/m2 per mėn.

Eur/m2 per mėn.

1

2

3

4

5

6

7

8

iki 1000

1,2

Iki 10 metų

0,9

0,197

  0,057

0,202

  0,059

10–20 metų

1

0,218

 0,063

0,224

 0,065

20–30 metų

1,1

0,240

 0,070

0,247

 0,072

virš 30 metų

1,2

0,262

 0,076

0,269

 0,078

1001–2000

1,1

Iki 10 metų

0,9

0,180

 0,052

0,185

 0,054

10–20 metų

1

0,200

 0,058

0,206

 0,060

20–30 metų

1,1

0,220

 0,064

0,226

 0,065

virš 30 metų

1,2

0,240

 0,070

0,247

 0,072

2001–3000

1

Iki 10 metų

0,9

0,164

 0,047

0,168

 0,049

10–20 metų

1

0,182

 0,053

0,187

 0,054

20–30 metų

1,1

0,200

 0,058

0,206

 0,060

virš 30 metų

1,2

0,218

 0,063

0,224

 0,065

3001–4000

0,9

Iki 10 metų

0,9

0,147

 0,043

0,151

 0,044

10–20 metų

1

0,164

 0,047

0,168

 0,049

20–30 metų

1,1

0,180

 0,052

0,185

 0,054

virš 30 metų

1,2

0,197

 0,057

0,202

 0,059

4001–5000

0,8

Iki 10 metų

0,9

0,131

 0,038

0,135

 0,039

10–20 metų

1

0,146

 0,042

0,150

 0,043

20–30 metų

1,1

0,160

 0,046

0,165

 0,048

virš 30 metų

1,2

0,175

  0,051

0,180

 0,052

 PASTABOS:

k1– tarifų diferencijavimo pagal pastato plotą koeficientas;

k2 – tarifų diferencijavimo pagal šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatacijos laiką po įrengimo ar renovacijos koeficientas.