Skip to content

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos

Šilumos gamybos palyginamosios sąnaudos ir šilumos energijos poreikis

Teikiama, vadovaujantis Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ 14 ir 29 punktais.

 Laikotarpis Jonavos miesto CŠT sistema      Ruklos mstl. CŠT sistema     
Prognozuojamas kasmėnesinis šilumos poreikis Planuojamas supirkti ir pagaminti šilumos kiekis Kuro struktūra taikyta skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (svertinis vidurkis)    Prognozuojamas kasmėnesinis šilumos poreikis  Planuojamas supirkti ir pagaminti šilumos kiekis Kuro struktūra taikyta skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos    
Gamtinės dujos medienos kilmės biokuras  Gamtinės dujos medienos kilmės biokuras
   MWh   MWh  proc. ct/kWh euro ct/kWh    MWh  MWh proc. ct/kWh euro ct/kWh 
 2015  
 Sausis 22600 22600 41,9  58,1  8,87  2,57  1700 1700 100,0  0,0  15,68  4,54
 Vasaris 20000 20000 38,2  61,8  8,52  2,47  1700 1700 100,0  0,0   13,17    3,81 
 Kovas 18100 18100 28,8  71,2  7,18  2,08  1400 1400 100,0  0,0  15,02    4,35 
 Balandis 10100 10100 19,5  80,5  6,46  1,87  700 700 100,0   0,0   14,09    4,08 
 Gegužė 5400 5400 0,0  100,0  5,04  1,46  400 400 100.0   0,0   13,33    3,86 
 Birželis 4400 4400 0,0  100,0  4,42  1,28  400 400 100,0   0,0  15,33   4,44 
 Liepa  4500  4500 0,0 100,0  3,59  1,04  380  380  100,0  0,0  13,98  4,05 
 Rugpjūtis 4500  4500   0,0 100,0  3,87  1,12  350 350 100,0  0,0  15,68  4,54 
 Rugsėjis  4800   4800   0,0 100,0  3,76  1,09 400  400  100,0  0,0  15,81  4,58 
 Spalis 9500 9500   12,1 87,9  4,32   1,25   700   700  100,0  0,0  9,29  2,69 
 Lapkritis 14400  14400  19,2  80,8 4,63  1,34  1100  1100  100,0  0,0  9,25  2,68 
 Gruodis 19100  19100  40,5  59,5  8,05  2,33  1400  1400  100,0  0,0 16,57  4,80 
 2016             
 Sausis 22400  22400   35,3 64,7   2,26  1600  1600 100,0   0,0  5,00 
 Vasaris 19800  19800   26,7 73,3   1,86  1600  1600  100,0    0,0   4,32 
 Kovas 17400  17400    26,1  73,9   1,80   1400   1400  100,0    0,0   4,13 
 Balandis 10050  10050   20,9 79,1   1,65     700    700  100,0    0,0   4,12 
 Gegužė 5300  5300   0,0 100,0   1,15     400  400  100,0    0,0   3,80  
 Birželis 4400  4400   0,0  100,0  1,21   400   400  100,0   0,0   3,68  
 Liepa 4500  4500   0,0  100,0    1,21    380  380 100,0    0,0    3,69  
 Rugpjūtis 4500 4500   0,0 100,0  1,18  350  350 100,0   0,0    3,69  
 Rugsėjis  4750 4750  6,7  93,3   1,16      400  400  100,0   0,0   3,30  
 Spalis 9500   9500  12,0 88,0    1,26    700 700 100,0    0,0    3,42  
 Lapkritis 14400 14400    21,4  78,6   1,44  1100  1100  100,0    0,0    3,58  
 Gruodis 19000  19000   39,3 60,7    1,86   1400  1400  100,0    0,0    3,58  
 2017                      
 Sausis 22400  22400 36,5  63,5  1,82   1600  1600  100,0   0,0    3,58  
 Vasaris 19800  19800  36,4  63,6  1,84   1600  1600  100,0   0,0    3,58  
 Kovas 17400 17400 33,6  66,4  1,89  1400 1400 100,0   0,0   3,84 
 Balandis 10000 10000 0,0 100,0  1,21  700 700 100,0  0,0  3,84 
 Gegužė 5300 5300  0,0  100,0  1,21  400 400 100,0  0,0  3,55 
 Birželis 4400 4400  0,0  100,0  1,20  400 400 100,0  0,0  3,55 
 Liepa 4400 4400  0,0  100,0  1,20  350 350 100,0  0,0  3,55 
 Rugpjūtis 4400 4400 0,0 100,0  1,17  350 350 100,0  0,0  3,55 
 Rugsėjis 4700 4700 0,0 100,0  0,95 380 380 100,0  0,0  3,72 
 Spalis 9500 9500 0,0  100,0  0,99  700 700 100,0  0,0  4,03 
 Lapkritis 14200 14200  20,9 79,1  1,54  1050 1050 100,0  0,0  4,03 
 Gruodis 18500 18500 40,7  59,3  2,10  1400 1400 100,0  0,0  3,88 
  2018  
 Sausis 22400 22400 43,6  56,4  2,15  1600 1600 100,0  0,0  3,88
 Vasaris 19600 19600 33,8  66,2  1,99  1500 1500 100,0  0,0   3,88 
 Kovas 17000 17000 25,9  74,1  1,91 1300 1300 100,0  0,0   4,06 
 Balandis 8500 8500 0,0 100,0 1,55  600 600 100,0  0,0   4,01 
 Gegužė 5300 5300 0,0  100,0  1,59  400 400 100,0  0,0   3,74 
 Birželis 4400 4400       400 400      
 Liepa 4300 4300       330 330      
 Rugpjūtis 4300 4300       330 330      
 Rugsėjis 4600 4600       370 370      
 Spalis 9400 9400       680 680      
 Lapkritis 14100 14100       1050 1050      
 Gruodis 18300 18300       1400 1400      
  2019  
 Sausis 21000 21000       1500 1500      
 Vasaris 18000 18000 1440 1440
 Kovas 16800 16800 1250 1250
 Balandis 8500 8500 600 600
 Gegužė 5200 5200 400 400

 

Sudarė: ekonomistė Rima Vaitelė