Skip to content

Darbo užmokestis

 

Pagal akcinės bendrovės “Jonavos šilumos tinklai” (toliau – Bendrovė) įstatus, Bendrovės valdymo organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ir vadovas – Bendrovės direktorius, kuris vykdo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas bendrovių vadovų funkcijas ir bendrovių valdyboms priskirtas funkcijas, kurios visuotinio akcininkų susirinkimo ir (arba) Bendrovės stebėtojų tarybos sprendimuose nėra priskirtos visuotinio akcininkų susirinkimo ar Bendrovės stebėtojų tarybos kompetencijai.

Visuotinio akcininkų susirinkimo ir Bendrovės stebėtojų tarybos nariai negauna jokio atlygio už veiklą, susijusią su Bendrovės valdymu.

2019 M. AKCINĖS BENDROVĖS “JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI”DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO BRUTO DARBO UŽMOKESTIS
Darbuotojų grupės Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, eurais
I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Bendrovės vadovai 3725,26 3650,48
Struktūrinių padalinių vadovai 1905,40 1866,55
Specialistai 1420,96 1433,19
Darbininkai 1052,11 1088,70
Moterys 1268
Vyrai 1275

sudarė:  ekonomistė Rima Vaitelė