Skip to content

Įgyvendinti projektai

Akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“ nuolat vykdo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos priežiūrą, modernizavimą. Vienas pagrindinių elementų centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje yra šilumos perdavimo tinklai – nuo jų būklės tiesiogiai priklauso šilumos pateikimo vartotojui patikimumas, saugumas, kokybiniai paslaugos parametrai. Be šios grandies paslaugos teikimas vartotojams neįmanomas. Bendrovė, pasinaudojusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansine parama, jau  įgyvendino kelis šilumos perdavimo trasų modernizavimo projektus:

 Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas Jonavos mieste II etapas

Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas Jonavos mieste

Jonavos miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas 

Akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“ siekdama mažinti atmosferos taršą, sumažinti šilumos gamybos sąnaudas ir sudaryti technines prielaidas tiekti šilumą vartotojams palankesne kaina, nuosekliai pertvarko ir modernizuoja bendrovės valdomą šilumos ūkį:

18 MW galios vandens šildymo katilo Jonavos RK įrengimas

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS ŠILUMOS GAMYBAI JONAVOS MEISTE I ir II etapai.

 

Iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas „2K IR 3K MAGISTRALIŲ CHEMIKŲ, ŽEIMIŲ IR ŽEIMIŲ TAKO, A. KULVIEČIO IR S.G. ILGŪNO GATVĖSE, JONAVOJE, MODERNIZAVIMAS“

 

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „3K magistralės Žeimių g. ir Chemikų g. bei 2K magistralės Vasario 16-osios g. trasų modernizavimas“

 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos verslo paramos agentūra ir AB „Jonavos šilumos tinklai“ 2013 metų lapkričio 12 d. pasirašė trišalę paramos teikimo sutartį projektui „3K magistralės centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija“.