Skip to content

Įgyvendinti projektai

Akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“ nuolat vykdo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos priežiūrą, modernizavimą. Vienas pagrindinių elementų centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje yra šilumos perdavimo tinklai – nuo jų būklės tiesiogiai priklauso šilumos pateikimo vartotojui patikimumas, saugumas, kokybiniai paslaugos parametrai. Be šios grandies paslaugos teikimas vartotojams neįmanomas. Bendrovė, pasinaudojusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansine parama, jau  įgyvendino kelis šilumos perdavimo trasų modernizavimo projektus:

 Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas Jonavos mieste II etapas

Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas Jonavos mieste

Jonavos miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas 

Akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“ siekdama mažinti atmosferos taršą, sumažinti šilumos gamybos sąnaudas ir sudaryti technines prielaidas tiekti šilumą vartotojams palankesne kaina, nuosekliai pertvarko ir modernizuoja bendrovės valdomą šilumos ūkį:

18 MW galios vandens šildymo katilo Jonavos RK įrengimas

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS ŠILUMOS GAMYBAI JONAVOS MEISTE I ir II etapai.