Parama gyventojams prisijungti prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų, keičiant taršų kurą

Šiuo metu Aplinkos ministerija yra parengusi projektą dėl Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų gyvenamiesiems namams prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius.

Projekto tikslas – suteikti galimybę gyventojams, šildantiems būstą neefektyviomis, šilumos netaupančiomis ir orą teršiančiomis priemonėmis, jų atsisakyti, prisijungiant prie centralizuotų šilumos tinklų. Tiesioginiai naudos gavėjai – individualių namų ir (ar) daugiabučių gyventojai ir pareiškėjai – šilumos tiekimo įmonės, kurios Aplinkos projektų valdymo agentūrai paskelbus kvietimą, teiks paraiškas ir įgyvendins projektus gyventojų naudai. Numatoma, kad subsidiją, t. y. iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, neviršijant maksimalių nustatytų dydžių, gaus šilumos tiekimo įmonė, tačiau įgyvendinus projektą ir būstų savininkams apmokėjus likusią – 50 proc. išlaidų dalį, šilumos tiekėjas šiems gyventojams perduos paramos lėšomis įrengtą turtą – šilumos punktą ir kitus pastato vidaus įrenginius. Namai, kuriuos ketinama prijungti prie centralizuotai teikiamos šilumos sistemos, turi būti savivaldybės patvirtinto specialiojo ūkio plano numatytoje centralizuoto šilumos tiekimo zonoje. Šilumos tiekėjas, įvertinęs šilumos tiekimo rentabilumą, turėtų neatlygintinai nutiesti šilumos vamzdyno atšakas nuo esamos centralizuotų šilumos tinklų infrastruktūros iki namo per namo sklypą.

Projektu numatoma, kad maksimalus subsidijos dydis vienam projektui neturi viršyti – individualių namų atveju – 1 830 Eur, o daugiabučių namų atveju – 7 580 Eur, tačiau subsidijų dydis visais atvejais neturi viršyti 50 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomi: automatizuotų šilumos punktų įrengimas vienbutyje name ar daugiabučiame name; vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas ir pritaikymas centrinės šilumos tiekimui (įskaitant reikalingų vamzdynų įrengimą namų viduje); šilumos apskaitos prietaisų įrengimas.

Pažymėtina, kad šiai priemonei 2021 m. iš Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatos skirta 2 mln. Eur. Ši nauja priemonė inicijuota, atsižvelgiant į Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narių prašymus.