Apie bendrovę

Akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“ įsteigta 1997 m. rugpjūčio 19 dieną, reorganizavus AB „Lietuvos energija“. Bendrovės savininkė ir vienintelė akcininkė – Jonavos rajono savivaldybės taryba. Nuo 2019 m. rugpjūčio 19 d. akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai” juridinis vardas yra pakeistas ir įregistruotas naujasis įmonės pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai”.

Bendrovės istorija

Bendrovės įstatinio kapitalo vertė – 7 815 042 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 2 694 842 (du milijonai šeši šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt dvi) 2,90 eurų nominalios vertės paprastąsias vardines akcijas.

Bendrovės vienintelis akcininkas yra Jonavos rajono savivaldybė, kuriai priklauso 100 proc. bendrovės akcijų.

Bendrovės direktorius Jonas Kaminskas.

Nuo 1998 metų bendrovė – Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) narė. Bendrovė yra apdovanota už stabilų įmonės darbą bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų įsisavinimą.

Uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“:

  • Misija – patikimai tiekti kokybinius parametrus atitinkančią šilumos energiją Jonavos rajono savivaldybės vartotojams, siekiant, kad nekeliantis rūpesčių ir aplinkai nekenksmingas centralizuotas šilumos tiekimas būtų patrauklus kiekvienam vartotojui.
  • Vizija – socialiai atsakinga įmonė, valdanti aukšto technologinio lygio energetinę infrastruktūrą ir teikianti aukštos kokybės patikimas paslaugas optimaliausiomis investicijų ir eksploatacinėmis sąnaudomis.
  • Vertybės – patirtis ir profesionalumas, atsakingumas ir novatoriškumas.
  • Veikos strateginės kryptys – šilumos energijos tiekimo veikla, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veikla.

Pagrindinė bendrovės veiklos sritis – šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas, aprūpinant vartotojus centralizuotai tiekiama šiluma, karštu vandeniu, tiekiamos šilumos energijos kokybės užtikrinimas pagal galiojančius norminius dokumentus ir jo tiekimo nepertraukiamumas, energetikos įrenginių plėtimas ir modernizacija, saugus jų eksploatavimas.

Bendrovės vykdomi specialieji įpareigojimai patvirtinti Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-26 įsakymu Nr. 13B-1412:

  • Šilumos gamyba ir tiekimas
  • Karšto vandens gamyba ir tiekimas
  • Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas
  • Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

Centralizuotai tiekiama šiluma aprūpinami Jonavos miesto, Jonavos rajono Ruklos, Kuigalių, Žeimių, Šilų, Batėgalos, Bukonių, Kulvos, Upninkų ir Užusalių šilumos vartotojai.