Darbo užmokestis

Pagal uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) įstatus (patvirtintus Jonavos raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 13B-827), Bendrovės valdymo organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas ir vadovas – Bendrovės direktorius, kuris vykdo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas bendrovių vadovų funkcijas ir bendrovių valdyboms priskirtas funkcijas, kurios visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose nėra priskirtos visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijoms.

Visuotinio akcininkų susirinkimo nariai negauna jokio atlygio už veiklą, susijusią su Bendrovės valdymu.

2021 M. AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO BRUTO DARBO UŽMOKESTIS
Darbuotojų grupės Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, eurais
I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Bendrovės vadovai 3458 3560    
Struktūrinių padalinių vadovai 2149 2214    
Specialistai 1433 1495    
Darbininkai 1158 1161    
Vidutinis įmonės 1387 1415    
 
Moterys 1410 1428    
Vyrai 1380 1446    

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo, valstybinio socialinio draudimo įmokos yra perkeliamos darbuotojui. Vadovaujantis minėtais įstatymo pakeitimais, darbdavys privalėjo perskaičiuoti darbuotojo bruto darbo užmokestį, padidindamas jį 1,289 karto.

Sudarė: ekonomistė Rima Vaitelė