Turto nuoma

Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“, skelbia negyvenamųjų patalpų - pastato-dujų reguliavimo punkto, adresu Laukagalių g. 6, Jonava, 112,04 kv.m. nuomos konkursą.

Pradinis nuompinigių dydis – 255 Eur per mėnesį be PVM, 308,55 Eur su PVM. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis

Mokesčiai už elektros energiją ir kitas nuomininkui teikiamas paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir apmokami pagal atskirus susitarimus su paslaugų teikėjais arba nuomotoju.

Nuomos terminas – 5 (penkeri) metai nuo sutarties pasirašymo dienos su galimybe pratęsti sutarties terminą atskiru sprendimu laikotarpiui, ne ilgesniam nei pradinis nuomos terminas ir ne ilgesniam kaip 10 metų bendram laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimus).

Patalpas galima apžiūrėti susisiekus su Vygantu Ženteliu, tel. (+370 686) 62107, el. p. v.zentelis@jonavosst.lt.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Rima Bardiševičienė, tel. (+370 349) 77123, el. p.: r.bardiseviciene@jonavosst.lt  Atvykstant fiziškai perduoti konkurso dalyvio voko prašome iš anksto suderinti atvykimo laiką su už dalyvių registravimą atsakingu asmeniu aukščiau nurodytais kontaktais.

Konkurso dalyviai Negyvenamų patalpų nuomai, esančiai Laukagalių g. 6, Jonavoje, ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 12 d. 11.00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikta:

  1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir įgalioto asmens vardas, pavardė, jei pareiškėjui atstovauja įgaliotas asmuo (fiziniams asmenims), arba juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, numeris;
  2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.

Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami.

Išsamios nuomos konkurso sąlygos (žiūrėti žemiau)

Priedai