Turto nuoma

Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“  skelbia  negyvenamųjų patalpų: Inžinierinio statinio – kamino dalies (ne daugiau kaip 3 kv. m.) ir Pastato patalpos (plotas 12,46 kv. m.) adresu Klaipėdos g. 8, Jonava, nuomos konkursą.

Pradinis nuompinigių dydis – 200,00 Eur per mėnesį be PVM, 242,00 Eur su PVM. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis.

Mokestis už elektros energiją į nuomos mokestį nėra įskaičiuojamas.

Nuomos terminas – 3 (trys) metai nuo sutarties pasirašymo dienos.

Patalpas galima apžiūrėti susisiekus su Alfredu Sadzevičiumi, tel. (8 686) 62101, el. p. a.sadzevicius@jonavosst.lt

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Rima Bardiševičienė, tel. (8 349) 77123, el. p.: r.bardiseviciene@jonavosst.lt  Atvykstant fiziškai perduoti konkurso dalyvio voko, prašome iš anksto suderinti atvykimo laiką su už dalyvių registravimą atsakingu asmeniu aukščiau nurodytais kontaktais.

Konkurso dalyviai Negyvenamų patalpų nuomai, esančiai Klaipėdos g. 8, Jonavoje, ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 22 d. 11.00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikta:

  1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir įgalioto asmens vardas, pavardė, jei pareiškėjui atstovauja įgaliotas asmuo (fiziniams asmenims), arba juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, numeris.
  2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.

Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami. 

Išsamios nuomos konkurso sąlygos

_______________________________________________________________

Bendrovė išnuomotų šias boilerines:

Kontaktinis asmuo: Audrius Jankauskas (8 349) 33 052

Adresas Bendras plotas, m2 Įrengtas plotas, m2
Kosmonautų g. 44A 180,18 48,22
Chemikų g. 25A 149,45 32,6