Korupcijos prevencija

Informacija pageidaujantiems pranešti apie korupcinius pažeidimus UAB „Jonavos šilumos tinklai“

Prašome pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti UAB „Jonavos šilumos tinklai“ (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.).

Informuoti galima:

  • prašymai, pareiškimai ir skundai raštu priimami: Klaipėdos g. 8 , Jonava; Administracija, 2 aukštas;
  • telefonu (8 349) 77 120;
  • elektroniniu paštu administracija@jonavosst.lt; info@jonavosst.lt

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 2663333.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius
„Karštoji linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333, (8 5) 266 3379
Faksas (visą parą) faks.: (8 5) 266 3307, (8 5) 260 9460
El. paštas pranesk@stt.lt
Daugiau informacijos www.stt.lt
 
STT parengta socialinė reklama:
Įvadinė antikorupcijos švietimo paskaita „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupciniai nusikaltimai ir atsakomybė”:

Lietuvos korupcijos žemėlapis 2021

Korupcijos suvokimo indekso tyrimas 2021

https://stt.lt/data/public/uploads/2022/06/antikorupcijos_aplinkos_kurimo_vadovas-2021.pdf 

Kitos LR STT svetainės nuorodos

Korupcijos rizikų pristatymai

Penkiose antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitose pristatomos korupcijos rizikos sveikatos apsaugos sektoriuje, viešųjų pirkimų, ūkio subjektų priežiūros ir kontrolės, aplinkos apsaugos, Europos Sąjungos lėšų administravimo ir panaudojimo srityse. Čia pateikiami sociologinių tyrimų rezultatai, siūlomos taikyti korupcijos prevencijos priemonės ir gerosios praktikos pavyzdžiai: https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/korupcijos-riziku-pristatymai/7496

Skaidrumo galvosūkiai https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/skaidrumo-galvosukiai/7551

Jaunimo antikorupcinis švietimas https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/jaunimo-antikorupcinis-svietimas/7497

******************
 
Primename, kad už šmeižtą ir melagingą informaciją apie nusikaltimus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Interesų konfliktas

Atsakingu Bendrovėje už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę Bendrovėje paskirtas Teisės ir bendrųjų reikalų tarnybos vadovas, tel.: (8 349) 77120, el.p. z.serediene@jonavosst.lt

Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonės:

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo Bendrovėje - Remigijus Lechavičius, r.lechavicius@jonavosst.lt

 

Priedai