Informacija dėl kompensacijų

Mažas pajamas gaunantys UAB „Jonavos šilumos tinklai” paslaugų vartotojai gali kreiptis į savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių dėl buto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo.

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas numato, kad vartotojams kompensuojama:

  1. šildymo sezono metu išlaidų už būsto šildymą dalis, viršijanti 20 procentų skirtumo tarp šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamų ir valstybės remiamų pajamų šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui) dydžio (dabar 102 Eur), kai būsto naudingasis plotas bei suvartotos šilumos kiekis būstui šildyti ne didesni už nustatytus normatyvus.
  2. išlaidų už karštą vandenį dalis, viršijanti 5 procentus šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų, kai suvartoto karšto vandens kiekis ir šilumos kiekis cirkuliacijai ne didesni už nustatytus normatyvus.

Kompensacijos skaičiavimui taikomi normatyvai:

1) naudingojo būsto ploto normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims:50 kvadratinių metrųvienam gyvenančiam asmeniui;38 kvadratiniai metraipirmam bendrai gyvenančiam asmeniui;12 kvadratinių metrųantram bendrai gyvenančiam asmeniui;10 kvadratinių metrųtrečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims. Šie plotai nustatomi pagal kadastrinių matavimų duomenis;

2) karšto vandens normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims:1,5 kubinio metropirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį;1 kubinis metrasantram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį;0,5 kubinio metrotrečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims per mėnesį;

Vartotojams, turintiems įsiskolinimus, kompensacija gali būti pritaikyta, jei įsiskolinusieji už būsto šildymą, karštą ir šaltą vandenį vartotojai su tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies įsiskolinimo padengimo, kas mėnesį grąžinant iki 20 procentų šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba jei teismas yra priteisęs padengti šį įsiskolinimą.

Kompensacijos skiriamos 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį šeima/asmuo įgijo teisę į kompensacijas, pirmos dienos, tačiau ne daugiau kaip už 2 praėjusius iki prašymo-paraiškos pateikimo mėnesius, jei kreipimosi metu ir tą laikotarpį, už kurį skiriamos kompensacijos, turėjo teisę jas gauti.

Kompensacijos gali būti skiriamos trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu yra žinomos priežastys, dėl kurių šeima/asmuo per šį laikotarpį neteks teisės į paramą, arba šios paramos dydis pasikeis.

  • Dėl kompensacijų kreiptis į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, Žeimių g.13, 119-122 kab.
  • Išsamesnė informacija teikiama telefonais (8 349) 50300 arba (8 349) 54669.

Daugiau informacijos rasite:

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XI-1772 (Žin., 2011, Nr. 155-7353).