Sutarčių sudarymas

Dokumentai, sutarčiai sudaryti su buitiniais vartotojais, teikiami per www.mokijonava.lt savitarną, arba atvykus į Moki Jonava vieningą klientų aptarnavimo centrą, esantį adresu Klaipėdos g. 17, Jonava. Platesnė informacija teikiama telefonu (0 700) 44877, (+370 349) 20 720 (skambinant iš užsienio).

Dokumentai, sutarčiai sudaryti su juridiniais asmenimis, teikiami elektroniniu paštu info@jonavosst.lt, arba atvykus į uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ Abonentinę tarnybą, esančią adresu Klaipėdos g. 16, Jonava. Platesnė informacija teikiama telefonu (+370 349) 77 127, 77 128.

SUTARTYS SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS

Buitinius šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojus, t.y. butų savininkus (nuomininkus) – fizinius asmens, daugiabučiuose namuose, naudojančius ir perkančius šilumą ir (ar) karštą vandenį savo buities reikmėms siūlome sudaryti Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį ir Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį.

Dokumentus, reikalingus sutarčiai sudaryti, galite pateikti elektroniniu paštu info@jonavosst.lt, arba atvykę į uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ Abonentinę tarnybą, esančią adresu Klaipėdos g. 16, Jonava. Platesnė informacija teikiama telefonu (+370 349) 77 127, 77 128.

SUTARTIES SU BUITINIU ŠILUMOS VARTOTOJU  SUDARYMUI REIKALINGI DOKUMENTAI

Buto savininkui:

 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • pažyma apie Nekilnojamo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos ar jos kopija.

Socialinio būsto nuomininkui:

 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • rajono savivaldybės sprendimo kopija apie suteiktą būstą;
 • būsto perdavimo-priėmimo aktas.

 Įmonei:

 • prašymas sudaryti sutartį, nurodant banko rekvizitus;
 • įmonės registravimo pažymėjimas;
 • pirkimo-pardavimo sutartis arba pažyma iš VĮ „Registrų centras“;
 • patalpų šiluminės dalies projektas;
 • karšto vandens skaitiklių pridavimo aktas.

Negyvenamų patalpų savininkui (nuomininkui) :

 • prašymas sudaryti sutartį;
 • pirkimo-pardavimo sutartis arba pažyma iš VĮ „Registrų centras“;
 • patalpų nuomos (panaudos) sutartis (kai patalpos nuomojamos);
 • karšto vandens skaitiklio kontrolinio patikrinimo aktas.

Sutartį keisti reikia:

 • pasikeitus patalpų savininkui, nuomininkui arba buto duomenims;
 • kai teismo sprendimu padalijamas butas.

INFORMACIJA NESUDARIUSIEMS SUTARTIES

Fiziniams asmenims (gyventojams):

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nesudarius rašytinės Šilumos pirkimo–pardavimo sutarties, šilumos tiekėjui ir buitiniam šilumos vartotojui taikomas Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintas Šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas. Susipažinimui:

Sutarčių standartinių sąlygų aprašas

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nesudarius rašytinės Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties, karšto vandens tiekėjui ir karšto vandens vartotojui taikomos Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintos Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos (jos pateiktos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 8 priede).  Susipažinimui:

Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo ir karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos (taisyklių  8 priedas).

Juridiniams asmenims:

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nesudarius rašytinės Šilumos pirkimo–pardavimo sutarties, šilumos tiekėjui ir juridiniams asmenims taikomas Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintas Šilumos  pirkimo – pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas. Susipažinimui:

Sutarčių standartinių sąlygų aprašas

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nesudarius rašytinės Karšto vandens  pirkimo–pardavimo sutarties, karšto vandens tiekėjui ir juridiniams asmenims taikomos  Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintos Karšto vandens  pirkimo–pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos (jos pateiktos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių  9 priede).

Karšto vandens vartojimo pirkimo pardavimo ir karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos (taisyklių  9 priedas).

Priedai