Jonavos rajone pradedamas šildymo sezonas

Pranešame, kad Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu 2022-2023 metų šildymo sezonas pradedamas:

nuo 2022 metų spalio 3 dienos Jonavos rajono ikimokyklinėse įstaigose, bendrojo lavinimo mokyklose ir kitose mokymo įstaigose, gydymo ir slaugos įstaigose;

nuo 2022 metų spalio 10 dienos Jonavos rajono gyvenamuosiuose namuose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose.
Esant techninėms galimybėms ir suderinus su šilumos tiekėju, šilumos vartotojams leidžiama, nepažeidus teisės aktuose nustatytų higienos normų, patiems nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios.