Kompensacija už būsto šildymo išlaidas 2023 metais

SVARBU ŽINOTI:

Būsto šildymo išlaidų kompensacijas reglamentuoja LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas. Šiais metais, įstatymo pakeitimu, skiriant piniginę socialinę paramą vėl bus vertinamas turtas.

Apskaičiuojant gyventojo gautas pajamas, yra įskaitomos iš privalomo registruoti turimo kilnojamo ir nekilnojamo turto gaunamos pajamos, pavyzdžiui, žemės, būsto, automobilio ir kito turimo turto nuomos ar pardavimo pajamos.

Besikreipiantiems gyventojams kompensacijos skiriamos iš karto visam šildymo sezonui, jeigu dėl jų kreiptasi likus 1 mėnesiui iki šildymo sezono pradžios arba šildymo sezono metu. Tai reiškia, jog pakaks vieno prašymo visam šildymo sezonui. Tai galioja prašymams, pateiktiems po šių metų rugsėjo 1 d.

Jonavos miesto gyventojai dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų skyrimo gali kreiptis į Jonavos rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių, Jonavos rajono seniūnijų gyventojai – į seniūnijoje dirbantį Socialinės paramos skyriaus specialistą. Telefonai pasiteiravimui: 8 349 54669; 8 349 50300; 8 349 50211.

Prašymas ir dokumentai gali būti teikiami elektroninių ryšių priemonėmis – per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą adresu: www.spis.lt.

 

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ informacija