Šilumos energijos kainos skatina taupyti

Išaugusios šilumos energijos kainos ir visuomenės poreikis mažinti su šilumos energijos vartojimu susijusias išlaidas, skatina keisti įpročius ir poreikius, mažiau švaistyti šilumą, sutvarkyti netvarkingas ir neefektyviai veikiančias sistemas.

Greito poveikio veiksmai, nereikalaujantys didelių investicijų ir pastangų, kai vidutiniškai gali būti sutaupoma apie 5-15 proc.:

  • Jei namuose per karšta, kreiptis į UAB „Jonavos šilumos tinklai“ tel. (8 349) 50577 (higienos normą šaltuoju metų laiku užtikrina gyvenamųjų patalpų temperatūros ribos 18-22 0C).
  • Tinkamai vėdinti patalpas: vėdinti tik esant poreikiui, šaltuoju metų laiku nepalikti ilgai atidarytų langų ir durų.
  • Mažinti šilumos nuostolius: nesandarumus (languose, palangėse, duryse), sureguliuoti langų varstymo mechanizmus, radiatorių neužstatyti baldais ar kitais daiktais, neuždengti radiatorių užuolaidomis.
  • Laiptinės duris visada laikyti uždaras. Rekomenduojama laiptinėse dvejos durys. Jei durys senos ar jų nėra, nedelsiant kreiptis į Namo administratorių, kad sutvarkytų.

Ilgalaikiai veiksmai:

  • Mažoji renovacija šilumos suvartojimą pastate gali sumažinti iki 25 proc. Tai:
  • elevatorinių šilumos punktų keitimas, arba senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų atnaujinimas, įskaitant stovų balansavimą;
  • šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos rengimą);
  • individualių (neatsiskaitomųjų) šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas ir (ar) išmaniosios apskaitos, leidžiančios nuskaityti rodmenis iš daliklių, šilumos ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas;
  • karšto vandens sistemos pertvarkymas (rankšluosčių džiovintuvai, vamzdynai ir (ar) jų izoliavimas).

Šiuo metu gyventojai gali teikti paraiškas Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) ir gauti valstybės paramą, kompensuojant iki 80 proc. mažosios renovacijos išlaidų.

Gyventojai kviečiami aktyviau įsitraukti ir apsispręsti dėl namo, šilumos punkto ir šildymo sistemos atnaujinimo (modernizuoti patį namą, namo šildymo ir karšto vandens sistemas, atlikti mažąją renovaciją).

Primename, kad Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka numatyta galimybė nepasiturintiems energijos vartotojams pretenduoti į kompensacijas už būsto šildymą ir karštą vandenį.

Parengta pagal Lietuvos energetikos agentūros, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos informaciją.