Šilumos ir galios poreikiai

Nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) aprūpinimo šiluma sistemose – nėra.
Informacijos apie galimus potencialius NŠG neturime.

Apie šilumos ir galios poreikius žiūrėti žemiau.

Priedai