Techniniai rodikliai

Techniniai rodikliai pateikti žemiau esančiuose prieduose.

Šilumnešio techniniai parametrai

Eil. Nr. Aprūpinimo šiluma sistema Šilumnešio techniniai parametrai
 Šilumos perdavimo tinklai Miestas Tiekiamo į tinklus šilumnešio slėgis,   bar Grįžtamo į katilinę šilumnešio slėgis, bar  Šilumnešio srautas, m3/h  Termofikacinio vandens kokybiniai   parametrai
Deguonies kiekis, µg/l Geležies junginių kiekis, µg/l Vandens pH Vandens kietumas pagal karbonatinį   indeksą, (mg-ekv/l)2
1 Jonavos   I magistralė Jonava 6,5 ± 5 %  3,0   ± 5 % 80 ± 3 %  ne daugiau 20  ne daugiau 500 8.5 – 9.5 ne daugiau 3,2
2 Jonavos   II magistralė Jonava 130 ± 3 %
3 Jonavos   III magistralė Jonava 445 ± 3 %
4 Ruklos   šilumos perdavimo tinklai Ruklos   mstl. 4,3 ± 5 % 2,8 ± 5 % 49 ± 3 % ne daugiau 500 8.5 – 9.5 ne daugiau 3,2

Priedai