Išmetamas CO2 kiekis, t

Praėjusiais metais šilumos tiekėjo išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis – 62 850 tonų arba 0,4936 CO2/MWh.