Išmetamas CO2 kiekis, t

2019 metais metais šilumos tiekėjo išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (t CO2) deginant iškastinį kurą – 1805 t CO2.

2020 metais šilumos tiekėjo išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (t CO2) deginant iškastinį kurą – 1056 t CO2.

2021 metais šilumos tiekėjo išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (t CO2) deginant iškastinį kurą – 1278 t CO2.

2022 metais šilumos tiekėjo išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (t CO2) deginant iškastinį kurą – 150 t CO2.

2023 metais šilumos tiekėjo išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (t CO2) deginant iškastinį kurą – 0 t CO2.