Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Informacija apie viešuosius pirkimus pateikta žemiau esančiuose prieduose.

Priedai