Ekonominiai rodikliai

Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymas numato, kad šilumos tiekėjų informacija, susijusi su jų licencijuojama veikla ar veikla, kurios kainos reguliuojamos, yra vieša. Todėl šilumos tiekėjai kasmet viešai skelbia duomenis apie šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos sąnaudas. Žemiau pateikiame informaciją apie UAB „Jonavos šilumos tinklai“ patirtas šilumos (produkto) gamybos, šilumos perdavimo ir šilumos pardavimo sąnaudas bei karšto vandens tiekimo ir pardavimo sąnaudas

Sąnaudos

FAKTINĖS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REGULIUOJAMOS VEIKLOS SĄNAUDOS

Ataskaitinis laikotarpis 2019 m. EUR

Žemiau pateikiama nepriklausomo auditoriaus metinių reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinio patikros ataskaita: Patikros ataskaita 2019 m.

Ataskaitinis laikotarpis 2018 m. EUR

Eil. Nr. Paslaugos
Reguliuojamos veiklos pavadinimas
Sąnaudų straipsniai Šilumos gamyba Perdavimas Mažmeninis aptarnavimas Karšto vandens tiekimas
1 Šilumos įsigijimo sąnaudos 0 0 0 0
2 Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti 2940024 1072 226 724
3 Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 64463 116692 344 16
4 Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 77376 28 6 429148
5 Kitos kintamosios (pelenų tvarkymo, kuro tyrimų, energijos išteklių biržos paslaugų ) sąnaudos 29149 11 2 7
6 Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 0 0 0 0
7 Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 498809 126231 726 1233
8 Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 256024 78915 447 1633
9 Personalo sąnaudos 705032 265973 86161 43001
10 Mokesčių sąnaudos 44218 47737 481 409
11 Finansinės sąnaudos 0 0 471 354
12 Administracinės sąnaudos 16137 3053 2404 3017
13 Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 0 0 38.864 26.603
14 Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0 0 0 0
15 Kitos paskirstomos (turto, veiklos rizikos draudimo, audito (finansinio, reguliavimo apskaitos)) sąnaudos 12279 3298 5248 4568
16 Nepaskirstomos sąnaudos 0 0 0 0
  Iš viso: 4646510 643009 134769 510995

Sudarė ekonomistė: Rima Vaitelė

Vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 50 punktu, nepriklausomo audito išvada yra vieša ir skelbiama bendrovės tinklalapyje. Nepriklausomo audito išvada 2018

FAKTINĖS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REGULIUOJAMOS VEIKLOS SĄNAUDOS

Ataskaitinis laikotarpis 2017 m. EUR

Eil. Nr. Paslaugos            Reguliuojamos veiklos pavadinimas
Sąnaudų straipsniai Šilumos gamyba Perdavimas Mažmeninis aptarnavimas Karšto vandens tiekimas
1 Šilumos įsigijimo sąnaudos 0 0 0 0
2 Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti 2.645.244 2006 489 1601
3 Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 56.076 102.389 271 34
4 Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 69.067 52 13 444.282
5 Kitos kintamosios (pelenų tvarkymo, kuro tyrimų, energijos išteklių biržos paslaugų ) sąnaudos 23.916 17 4 14
6 Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 0 0 0 0
7 Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 496.180 127.995 1.232 18.207
8 Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 461.205 99.896 1.689 1.839
9 Personalo sąnaudos 679.102 257.439 81.789 51.566
10 Mokesčių sąnaudos 42.5027 43.955 330 103
11 Finansinės sąnaudos 0 0 376 282
12 Administracinės sąnaudos 58.900 9.097 6.424 8.686
13 Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 0 0 38.864 26.603
14 Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0 0 0 0
15 Kitos paskirstomos (turto, veiklos rizikos draudimo, audito (finansinio, reguliavimo apskaitos)) sąnaudos 13.720 5.049 5.165 4.632
16 Nepaskirstomos sąnaudos 0 0 0 0
  Iš viso: 4.545.912 647.896 136.647 557.848

Sudarė ekonomistė: Rima Vaitelė

Vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 50 punktu, nepriklausomo audito išvada yra vieša ir skelbiama bendrovės tinklalapyje. Nepriklausomo audito išvada 2017

FAKTINĖS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REGULIUOJAMOS VEIKLOS SĄNAUDOS

Ataskaitinis laikotarpis 2016 m. EUR

Eil. Nr. Paslaugos            Reguliuojamos veiklos pavadinimas
Sąnaudų straipsniai Šilumos gamyba Perdavimas Mažmeninis aptarnavimas Karšto vandens tiekimas
1 Šilumos įsigijimo sąnaudos 0 0 0 0
2 Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti 2.611.582 4.759 194 791
3 Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 68.061 97.318 255 29
4 Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 56.066 21 4 469.561
5 Kitos kintamosios (pelenų tvarkymo, kuro tyrimų, energijos išteklių biržos paslaugų ) sąnaudos 35.239 3 1 2
6 Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 0 0 0 0
7 Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 498.255 159.324 2.401 21.737
8 Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 214.895 101.740 1.278 2.805
9 Personalo sąnaudos 676.331 250.189 72.103 43.736
10 Mokesčių sąnaudos 35.347 42.705 204 19
11 Finansinės sąnaudos 0 0 860 645
12 Administracinės sąnaudos 21.900 3.543 2.634 3.710
13 Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 0 0 38.538 26.630
14 Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0 0 0 0
15 Kitos paskirstomos (turto, veiklos rizikos draudimo, audito (finansinio, reguliavimo apskaitos)) sąnaudos 10.941 3.868 4.680 4.133
16 Nepaskirstomos sąnaudos 0 0 0 0
  Iš viso: 4.228.618 663.471 123.152 573.797

Sudarė ekonomistė: Rima Vaitelė

Ataskaitinis laikotarpis 2015 m. EUR

Eil. Nr. Paslaugos Reguliuojamos veiklos pavadinimas
Šilumos gamyba Perdavimas Mažmeninis aptarnavimas Karšto vandens tiekimas
Sąnaudų straipsniai
1 Šilumos įsigijimo sąnaudos 0 0 0 0
2 Kuro sąnaudos šilumos energijai gaminti 3.003.313 7.731 208 904
3 Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 63.938 121.072 230 18
4 Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 29.249 11 2 476.388
5 Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 0 0 0 0
6 Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 497.398 186.417 2.669 24.765
7 Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 206.183 119.437 891 1.195
8 Personalo sąnaudos 631.722 224.085 68.578 44.907
9 Mokesčių sąnaudos 36.879 32.329 230 175
10 Finansinės sąnaudos 5.843 1.534 711 1.725
11 Administracinės sąnaudos 26.677 16.993 2.588 4.210
12 Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 245 43 38.856 26.598
13 Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0 0 0 0
14 Kitos paskirstomos sąnaudos 10.536 4.002 5.743 4.674
15 Nepaskirstomos sąnaudos 0 0 0 0
  Iš viso: 4.511.983 713.654 120.706 585.559

Sudarė ekonomistė: Rima Vaitelė

ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDOS 2014 M. (Litais)

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Mato vnt. Gamyba Perdavimas Pardavimas
1. Šiluma, patiekta į tinklą tūkst. MWh 136,106    
1.1. Pagaminta nuosavuose šaltiniuose tūkst. MWh 136,106    
1.2. Pirkta šiluma tūkst. MWh 0    
2. Parduota šiluma tūkst. MWh 109,602 118,884 109,602
2.1. Gyventojams tūkst. MWh   94,968 94,968
2.2. Kitiems vartotojams tūkst. MWh   14,635 14,635
3. Visos sąnaudos per atskaitinį laikotarpį: tūkst. Lt 17996,2 2555,0 377,5
3.1. Kintamosios sąnaudos tūkst. Lt 12934,3 444,4 0,6
3.1.1. Kuro sąnaudos technologijai tūkst. Lt 12594,1 0,0 0,0
3.1.2. Elektros energijos sąnaudos technologijai tūkst. Lt 229,5 444,4 0,6
3.1.3. Vandens technologinėms reikmėms sąnaudos tūkst. Lt 110,7 0,0 0,0
3.1.4. Sąnaudos šilumai pirkti tūkst. Lt 0,0 0,0 0,0
3.2. Sąlygiškai pastovios sąnaudos tūkst. Lt 4388,4 2026,1 362,2
3.2.1. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos tūkst. Lt 424,6 222,9 1,8
3.2.2. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos tūkst. Lt 494,0 239,8 7,8
3.2.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos tūkst. Lt 1547,8 713,0 16,3
3.2.4. Sąnaudos darbui apmokėti tūkst. Lt 1270,4 467,3 162,5
3.2.5. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst. Lt 402,7 145,2 50,6
3.2.6. Mokesčių sąnaudos tūkst. Lt 95,6 112,4 0,5
3.2.7. Personalo sąnaudos tūkst. Lt 53,6 18,9 0,4
3.2.8. Administracinės, pardavimų sąnaudos tūkst. Lt 99,7 106,5 122,2
3.2.9. Individualių šilumos punktų sąnaudos tūkst. Lt 0,0 0,0 0,0
3.3. Bendrosios (veiklos) sąnaudos, priskirtos šilumos tiekimo veikloms tūkst. Lt 673,5 84,5 14,8
4. Šilumos savikaina ct/kWh 15,14 5,42 0,34

Sudarė: Rima Vaitelė

ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDOS 2011 -2013 m.