Ekonominiai rodikliai

Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymas numato, kad šilumos tiekėjų informacija, susijusi su jų licencijuojama veikla ar veikla, kurios kainos reguliuojamos, yra vieša. Todėl šilumos tiekėjai kasmet viešai skelbia duomenis apie šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos sąnaudas.

UAB „Jonavos šilumos tinklai“ patirtos sąnaudos pateikiamos žemiau: 

 

Priedai