Parama

Paramos valdymo taisyklės ir informacija apie suteiktą paramą pateikta žemiau esančiuose prieduose.

2018-2020 m. parama nebuvo skirta.

Priedai