Investicijos

2020-2022 metų investicijų planas pateiktas žemiau esančiame priede.

Priedai