Investicijos

UAB "Jonavos šilumos tinklai" investicijų planai pateikti žemiau esančiuose prieduose.

Priedai