Finansinės ataskaitos ir audito išvados

Finansiniai rodikliai ir kitos ataskaitos žemiau esančiuose prieduose.

Priedai