Finansinės ataskaitos ir audito išvados

Finansiniai rodikliai pateikti žemiau esančiuose prieduose.

Priedai