Kiti veiklos rodikliai

 

PRIVALOMA VIEŠA INFORMACIJA APIE PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIŽIŪRĖTOJO VEIKLOS PAJAMAS, SĄNAUDAS
  Ataskaitinis laikotarpis:                                            2021 m. I pusmetis
Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Pastatų sistemų priežiūros veikla
tūkst. EUR
1 ATASKAITINIO LAIKOTARPIO SĄNAUDOS 190,6
1.1. S1naudos darbui apmokėti 103,2
1.2. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui 1,8
1.3. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos 39,9
1.4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija 10,2
1.5. Ilgalaikio turto remonto sąnaudos 10,8
1.6. Mokesčių sąnaudos 0,0
1.7. Veiklos sąnaudos, priskirtos sistemų priežiūros veiklai 24,6
2 ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PAJAMOS 250,5
3 VEIKLOS REZULTATAS 59,9
4 Vidutinis sąrašinis tieiogiai priskirtų darbuotojų skaičius 12
 
 
Ekonomistė    
Rima Vaitelė