Kiti veiklos rodikliai

DUOMENYS APIE   PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIŽIŪRĖTOJO (EKSPLOATUOTOJO)   VEIKLĄ

2020 m.  I-II ketvirtis

Eil. Nr. Straipsnio   pavadinimas Pastatų sistemų priežiūros veikla 
Tūkst. Eur
1. SĄNAUDOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 187,0
1.1. Sąnaudos darbui apmokėti 106,0
1.2. Įmokos sveikatos ir   socialiniam draudimui 1,9
1.3. Materialinės ir joms   prilygintos sąnaudos 49,5
1.4. Ilgalaikio turto   nusidėvėjimas ir amortizacija 10,3
1.5. Ilgalaikio turto remonto   sąnaudos 3,3
1.6. Mokesčiai 0,0
1.7. Veiklos sąnaudos,   priskirtos sistemų priežiūros veiklai 16,0
2. PAJAMOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 239,5
3. VEIKLOS REZULTATAS +52,5
4. Vidutinis sąrašinis tiesiogiai priskirtų darbuotojų skaičius 12

2019 m. 

Eil. Nr. Straipsnio   pavadinimas Pastatų sistemų priežiūros veikla 
Tūkst. Eur
1. SĄNAUDOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 414,3
1.1. Sąnaudos darbui apmokėti 215,1
1.2. Įmokos sveikatos ir   socialiniam draudimui 3,8
1.3. Materialinės ir joms   prilygintos sąnaudos 110,0
1.4. Ilgalaikio turto   nusidėvėjimas ir amortizacija 24,2
1.5. Ilgalaikio turto remonto   sąnaudos 40,4
1.6. Mokesčiai 0,0
1.7. Veiklos sąnaudos,   priskirtos sistemų priežiūros veiklai 20,8
2. PAJAMOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 466,1
3. VEIKLOS REZULTATAS +51,8

2018 m. 

Eil. Nr. Straipsnio   pavadinimas Pastatų sistemų priežiūros veikla 
Tūkst. Eur
1. SĄNAUDOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 486,4
1.1. Sąnaudos darbui apmokėti 158,4
1.2. Įmokos sveikatos ir   socialiniam draudimui 53,9
1.3. Materialinės ir joms   prilygintos sąnaudos 120,1
1.4. Ilgalaikio turto   nusidėvėjimas ir amortizacija 54,7
1.5. Ilgalaikio turto remonto   sąnaudos 75,4
1.6. Mokesčiai 0
1.7. Veiklos sąnaudos,   priskirtos sistemų priežiūros veiklai 23,9
2. PAJAMOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 454,5
3. VEIKLOS REZULTATAS -31,9

2017 m.

Eil. Nr. Straipsnio   pavadinimas Pastatų sistemų priežiūros veikla 
Tūkst. Eur
1. SĄNAUDOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 513,7
1.1. Sąnaudos darbui apmokėti 166,9
1.2. Įmokos sveikatos ir   socialiniam draudimui 51,7
1.3. Materialinės ir joms   prilygintos sąnaudos 105,9
1.4. Ilgalaikio turto   nusidėvėjimas ir amortizacija 69,9
1.5. Ilgalaikio turto remonto   sąnaudos 87,6
1.6. Mokesčiai 3,9
1.7. Veiklos sąnaudos,   priskirtos sistemų priežiūros veiklai 27,8
2. PAJAMOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 439,1
3. VEIKLOS REZULTATAS -74,6

2016 m. 

Eil. Nr. Straipsnio   pavadinimas Pastatų sistemų priežiūros veikla 
Tūkst. Eur
1. SĄNAUDOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 449,7
1.1. Sąnaudos darbui apmokėti 150,5
1.2. Įmokos sveikatos ir   socialiniam draudimui 46,7
1.3. Materialinės ir joms   prilygintos sąnaudos 103,1
1.4. Ilgalaikio turto   nusidėvėjimas ir amortizacija 66,8
1.5. Ilgalaikio turto remonto   sąnaudos 60,8
1.6. Mokesčiai 0,0
1.7. Veiklos sąnaudos,   priskirtos sistemų priežiūros veiklai 21,8
2. PAJAMOS IŠ VISO PER   ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 432,9
3. VEIKLOS REZULTATAS -16,8

Sudarė: ekonomistė Rima Vaitelė