Kiti veiklos rodikliai

Duomenys apie pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą:

  • privaloma vieša informacija apie pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrėtojo veiklos pajamas ir sąnaudas: žiūrėti žemiau

 

 

Priedai