Pagrindinių rodiklių dinamika

CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS PAGRINDINIAI RODIKLIAI 2011-2020 m.

Rodikliai Mato vnt. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Patiekta į CŠT tinklą tūkst. MWh 151,8 154,2 148,3 136,1 131,8 141,1 140,5 133,8 127,3 121,6
Realizuota šilumos vartotojams tūkst. MWh 120,8 123,0 118,0 109,6 108,0 113,1 114,0 112,5 105,9 102,3
Šilumos energijos nuostoliai tinkluose tūkst. MWh 30,2 30,5 29,7 25,9 23,2 27,5 26,5 20,7 20,7 18,6
Lyginamosios kuro sąnaudos 1 MWh šilumos pagaminti kgne/MWh 92,8 89,9 88,8 87,1 88,5 83,6 82,9 88,2 90,4 90,8
Vidutinė sąlyginio kuro kaina Eur/ tne 439 527 421 310 258 220 226 249 232 161
Tiekiamos šilumos vidutinė kaina (be PVM) ct/kWh 6,45 7,63 7,36 6,07 4,95 4,82 4,66 4,77 4,96 4,54