Šilumos ir karšto vandens kainos 2015 m.

2015 m. šilumos ir karšto vandens kainos pateiktos žemiau esančiuose prieduose.

Priedai