Šilumos ir karšto vandens kainos 2021 metais

Šilumos ir karšto vandens kainos pateiktos žemiau esančiuose prieduose

Priedai