Šilumos ir karšto vandens kainos 2022 metais

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimai:

Dėl šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo (2022-08-04, Nr. O3E-1100)

Dėl karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo (2022-06-30, Nr. O3E-959)

Šilumos ir karšto vandens kainos pateiktos žemiau esančiuose prieduose

Priedai