Šilumos ir karšto vandens kainos 2020 m.

Jonavos rajono savivaldybės taryba 2020 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 1TS-162 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ perskaičiuotos šilumos kainos (kainų dedamųjų) nustatymo“ nustatė UAB „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos kainas (kainų dedamąsias). Skaityti sprendimą

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2020 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. O3E-759 „Dėl UAB „Jonavos šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė UAB „Jonavos šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamąsias. Skaityti nutarimą.

2020 m. šilumos ir karšto vandens kainos pateiktos žemiau esančiuose prieduose.

Priedai